สะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยระบบ Auto Receive ใหม่ ระบบจะทำการป้อนรับเงินให้อัตโนมัติ หรือ ถ้าลูกค้าชอบแบบเลือก Invoice ป้อนรับเองก็ยังเลือกได้


You can choose your Customer Receive payment method to suit your preference: Auto Receive (all automatically done for you) or Manual Receive (you select the invoice you want to receive).