แบบฟอร์ม Group Ticket Request สำหรับการเช็คราคาตั๋วกรุ๊ปและส่งคำร้องทำ Booking ค่ะ


เงื่อนไขราคาตั๋วกรุ๊ปคือ:

  • จำนวนผู้โดยสาร อย่างน้อย ผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
  • ผู้โดยสารทั้งคณะต้องเดินทางเส้นทางเดียวกันและสนามบินเดียวกัน ทั้งไปและกลับ
  • การสำรองที่นั่งต้องได้รับการยืนยันทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ
  • เงื่อนไขอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละสายการบินค่ะ


เมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มเรียบร้อย แผนก Group จะตอบกลับพร้อมรายละเอียดผ่านอีเมลภายใน 2-3 วันทำการค่ะGroup Ticket Request form is for checking group fares and make group reservations.


Conditions are group fares are the following:

  • minimum of 10 or more adult passengers
  • passengers must travel on the same return and departure flights, to and from the same airports
  • must confirm seat reservations for both return and departure flights
  • other conditions depends on the airlines, please inquire in for more information


Once you have filled in and submitted the form, our Group team will contact you back with details via email within 2-3 business working days.