เพื่อทำการออกตั๋วกับจี.เอ็ม. ไม่ว่ากับทีม Ticketing หรือกับ Ticket Vendor กรุณาโอนโค้ดมาตาม PCC หรือ Office ID ตามรายละเอียดด้านล่าง


To issue tickets with us, whether with our Ticketing Team or through Ticket Vendor, please transfer your code to the following PCC or Office ID.


Bangkok branch


Amadeus

Inter : ESBKKOK21VV-B

Dom : ESBKKIQ344Y-B

Sabre (Abacus)5WT-8EA8 / ON
GalileoQEB / ZCL / 8Pattaya branch


Amadeus

Inter : ESPYXOK210X-B

Dom : ESPYXIQ340E-B

Sabre (Abacus)5WT-9ZS8 / ON
GalileoQEB / ZCL / 30Phuket, Chiang Mai branch


AmadeusInter : ESHKTOK2120-B
Dom : ESHKTIQ340C-B
Sabre (Abacus)5WT-T848 / ON
GalileoQEB / ZCL / 70