การชำระเงินกับจี.เอ็ม.มีหลากหลายช่องทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้ามากที่สุด


ช่องทางชำระเงิน

 1. เงินสด - ผ่านธนาคาร ATM หรือ Internet Banking
 2. เช็ค - ผ่านธนาคาร
 3. บัตรเครดิต
 4. G.M. Credit - วงเงินพิเศษจากจี.เอ็ม.

ธนาคารที่สามารถชำระเงินได้ ผ่านระบบ Bill Payment ไม่มีค่าธรรมเนียม

ธนาคาร

COMP CODE / BP CODE

ค่าธรรมเนียม

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

2637

Free

ธนาคารกรุงเทพฯ (BBL)

26378

Free

ธนาคารยูโอบี (UOB)

2640

Free

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)

35258

Freeวิธีการชำระเงิน


วิธีที่ง่ายที่สุด คือการนำใบ Payment Form ที่มีบาร์โค้ด ของจี.เอ็ม.ไปที่เคาว์เตอร์ธนาคารหรือ ATM และเลือกระบบ Bill Payment


หากไม่ได้นำ Payment Form ไปด้วย

 1. เลือกชำระเงินประเภท Bill Payment ที่เคาว์เตอร์ธนาคาร ATM หรือ Internet Banking
 2. กรอก COMP CODE หรือ BP CODE ของจี.เอ็ม. (เทียบเท่ากับเบอร์บัญชี)
 3. กรอกรหัสของลูกค้าเป็น Ref 1.
 4. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเป็น Ref 2.
 5. กรอกจำนวนยอดเงินและยืนยัน


There are many convenient channels for customers to make payment to G.M.


Payment Channels

 1. Cash - via bank counters, ATM or Internet banking
 2. Cheque - via bank counters
 3. Credit card
 4. G.M. Credit - our special credit balance system

Our Partner Banks

Bank

COMP CODE / BP CODE

Transaction fee

Siam Commercial Bank (SCB)

2637

Free

Bangkok Bank (BBL)

26378

Free

United Overseas Bank (UOB)

2640

Free

Kasikornbank (KBANK)

35258

FreeHow to Make Payment

The easiest way to pay is to bring your Payment Form with the barcode to the bank or ATM to pay via the Bill Payment system.


If you do not have the form, you can make payment by:

 1. Select "Bill Payment" at the bank counter, ATM or Internet Banking
 2. Fill in the COMP CODE or BP CODE of G.M. (This is equivalent to our bank account number)
 3. Fill in your Customer Code as Ref. 1
 4. Fill in your telephone number as Ref.2
 5. Fill in your payment amount and confirm