คุณสามารถ Void ตั๋วของคุณภายใน 23.45 ของวันที่ทำการซื้อด้วยตนเอง หรือ แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่สาขาที่คุณออกตั๋วได 

Void ผ่าน G.M. Online FREE


วิธี Void ตั๋วผ่าน G.M. Online

 1. ล๊อคอินเข้าระบบ G.M. Online
 2. คลิกที่แอพ Ticket Vendor
 3. คลิก "Void Ticket & Invoice"
 4. คลิก "View" เพื่อดึงดูรายละเอียดตั๋ว 
 5. เมื่อพร้อมที่จะ Void ตั๋ว คลิกที่ "Void Ticket & Invoice"
 6. ตั๋วและใบแจ้งหนี้ของคุณได้ถูกยกเลิกเรียบร้อยแล้ว


  

How to Void via G.M. Online from G.M. Tour & Travel 

  You can void your ticket within the 23.45pm of the same day of your purchase automatically online or through our ticketing staff. 

Void through G.M. Online. No Void Fee! FREE


To void automatically online via G.M. Online

 1. Login your G.M. Online account
 2. Click on the Ticket Vendor icon
 3. Click "Void Ticket & Invoice"
 4. Click "View" to pull up details of the ticket
 5. When ready to confirm void, click "Void Ticket & Invoice"
 6. Your ticket is successfully void.