หากตั๋วคุณมีเงื่อนไขที่สามารถทำ refund ได้ คุณสามารถทำ refund ตามรายละเอียดด้านล่าง

 1. แจ้งเจ้าหน้าที่เราพร้อมรายละเอียดตามนี้
 • เบอร์ตั๋ว
 • ชื่อผู้โดยสาร
 • เส้นทางที่ต้องการทำ refund
 • เลขที่บัญชีธนาคารที่คุณต้องการรับเงิน
 • เจ้าหน้าที่เราจะทำใบรับ Refund เพื่อแสดงว่าเราได้รับคำขอของคุณแล้ว จากนั้นเราจะทำการติดต่อสายการบินและเจ้าของสินค้าเพื่อดำเนินการคืนเงินให้คุณ ตามกฎของ IATA คุณจะได้รับเงิน Refund คืนภายใน 90 วันหลังจากที่ G.M. ได้รับเงินจากทางสายการบิน
 • เมื่อเราได้รับเงินคืนแล้ว เราจะทำการโอนเงินให้ยังบัญชีธนาคารที่คุณได้ระบุไว้

 • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการทำ Refund ของคุณได้ที่แอพ Refund Tracking ของเรา


  If the passenger has a change of plan and your ticket permits you to do a refund, you can request a refund by following the steps below:

   • Notify our ticketing staff of the following details:
    • Ticket Number
    • Passenger Name
    • Sector
    • Your bank details in which you would like to receive a refund
   • Our staff will revert to you with a Refund Voucher which indicates our acknowledgement of your request. We will then contact the airline/supplier to process your refund. According to IATA regulations, you will receive your refund within 90 days after G.M. receives the money from the airline.
   • Once we receive your refund from the airline, we will transfer it to your specified account.


   You can track the status of our app, Refund Tracking.