ด้านล่างเป็นข้อความ Ticket Vendor ต่างๆและวิธีแก้ไขเบื้องต้น


General TVD Error 


Error Message สาเหตุ วิธีแก้ไข
* UNABLE TO PROCESS Segment โดนตัดที่ (HX) เปลี่ยน segment จาก HX เป็น HK
CODE - HX SEG STATUS NOT ALLOWED-0003 ตั๋วใบนี้ไม่สามารถออก Ticket Vendor ได้ ณ ตอนนี้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Ticketing เพื่อทำการออกตั๋ว
"Airline" is temporarily offline. New set of fare is being updated. ไม่สามารถออกตั๋วสายการบินนี้ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Ticketing เพื่อทำการออกตั๋ว
Cannot issue infant ticket. ไม่สามารถออกตั๋วทารกได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Ticketing เพื่อทำการออกตั๋ว
Cannot issue interline or multiple airline tickets. Ticket Vendor ไม่สามารถออกบุ๊กกิ้งที่มีหลายสายการบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Ticketing เพื่อทำการออกตั๋ว
Cannot issue Thai Airways Domestic on Abacus system. ตั๋ว TG Domestic สามารถออกผ่านระบบ Amadeus เท่านั้น กรุณาสร้างบุ๊กกิ้งในระบบ Amadeus หากท่านไม่มีระบบ Amadeus สามารถทำใน Fare Display ของเราได้
NO FARE FOR BOOKING CODE-TRY OTHER PRICING OPTIONS ไม่มี Fare นี้ในระบบ กรุณาเปลี่ยน Booking class
INVALID RECORD LOCATOR Booking ผิด กรุณาตรวจสอบ PNR และ GDS ที่เลือก
No itinerary for Reservation code XXXXXX Booking ของคุณถูกยกเลิก สร้าง booking ใหม่
Your account is blocked. บัญชีของคุณถูกบล็อก
Reservation code XXXX has been issued บุ๊กกิ้งนี้ได้ทำการออกตั็วไปแล้ว กรุณาตรวจสอบบุ๊กกิ้งอีกครั้ง และ/หรือตรวจสอบเบอร์ตั๋วในระบบAmadeus TVD Error


Amadeus TVD errors สาเหตุ วิธีแก้ไข
Error parsing response. The response was:  SECURED PNR ท่านยังไม่ได้โอนคิวให้จี.เอ็ม. กรุณาตรวจสอบว่าท่านโอนโค้ดมาให้สาขาที่ถูกต้อง หรือ หากไม่ต้องการโอนโค้ดทุกครัง กรุณาติดต่อเปิด Open Branch
Error parsing response. The response was: NAK4 - PNR LOCATOR NOT VALID Booking ของท่านผิดผิด กรุณาตรวจสอบ PNR และ GDS ที่เลือกGalileo TVD Error


Galileo TVD errors สาเหตุ วิธีแก้ไข
UNABLE TO RETRIEVE - RESTRICTED BF ท่านยังไม่ได้โอนคิวให้จี.เอ็ม. กรุณาตรวจสอบว่าท่านโอนโค้ดมาให้สาขาที่ถูกต้อง หรือ หากไม่ต้องการโอนโค้ดทุกครัง กรุณาติดต่อเปิด Open Branch
TKP1P1: Ensure name DOB and Gener exist in SSR Docs for XX วันเดือนปีเกิดหรือเพศผิด กรุณาตรวจสอบชื่อ วันเดิอนปีเกิด เพศอีกครั้ง