วิธีชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยด้วย K-Cyber Banking / How to pay through Kasikornbank using K-Cyber Banking

G.M. COMP CODE for KBANK: 35258


หากโอนให้จี.เอ็ม.ครั้งแรกผ่าน K-Cyber Banking

1. เข้าสู่เว็บ K-Cyber Banking https://online.kasikornbankgroup.com/K-Online/

2. Login รหัสประจำตัว : รหัสผ่าน เจ้าของบัญชี

3. เลือกเมนู K-Cyber Banking   เมนู ชำระสินค้าและบริการ   คลิก ชำระสินค้าและบริการ


4. เลือก สร้างแบบฟอร์ม


5. กรอกข้อมูล การสร้างแบบฟอร์มชำระเงิน

  • ชื่อแบบฟอร์ม แล้วแต่ลูกค้าจะตั้งชื่อ เช่น G.M.TOUR เป็นต้น
  • ประเภทบริการ > เลือก สินค้าและบริการ
  • บริษัท > เลือก บริษัท จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล จำกัด
  • จากบัญชี >  เลือกเลขที่บัญชีที่จะให้หักบัญชีของลูกค้า
  • รหัสลูกค้า > หมายเลขประจำตัวลูกค้า  ตัวเลข  6 หลัก (Ref. 1)
  • หมายเลขโทรศัพท์ > ใส่เบอร์โทรศัพท์ เช่น  0871234567 เป็นต้น (Ref. 2)
  • กรอกข้อมูลเรียบร้อย  กด บันทึกแบบฟอร์มชำระเงิน


6. ระบบจะส่งรหัสอ้างอิง OTP เข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนไว้ เพื่อยืนยันการทำการเพิ่มแบบฟอร์ม  เสร็จเรียบร้อย