วิธีชำระเงินด้วยธนาคารกรุงเทพฯด้วย Bualuang iBanking / How to pay through Bangkok Bank using Bualuang iBanking

G.M. Service Code for BBL: GMTOUR


หากยังโอนให้จี.เอ็ม.ผ่าน Bualuang iBanking เป็นครั้งแรก

1. เข้าสู่หน้าเว็บ Bualuang iBanking https://ibanking.bangkokbank.com/SignOn.aspx

2. Login รหัสประจำตัว เจ้าของบัญชี

3. เลือกเมนู ชำระสินค้า/เติมเงิน   คลิก เพิ่มผู้รับชำระ


4. เพิ่มผู้รับชำระเงิน โดยเลือกค้นหาจากรหัสบริษัท / ชื่อบริษัทผู้รับเงิน  พิมพ์คำว่า “GMTOUR”  กดค้นหา ระบบของ Bualuang iBanking จะขึ้นชื่อ  จี.เอ็ม.ทัวร์ แอนด์ ทราเวิล  คลิกตรงชื่อ


5. ทำการเพิ่มข้อมูลในส่วนของผู้รับชำระเงิน  กรอกหมายเลขประจำตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง Ref.1) ตัวเลข 6 หลัก แล้วคลิกขั้นตอนต่อไป (หากท่านไม่ทราบ Ref. 1 ของท่าน คลิกที่นี้)


6. ธนาคารจะยืนยัน การเพิ่มข้อมูลผู้รับชำระเงินสำเร็จขั้นตอนการโอนเงินผ่าน Bualuang iBanking ตามปกติ