วิธีชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยด้วยแอพ K-Mobile Banking Plus / How to pay through Kasikornbank using K-Mobile Banking Plus 

G.M. Service Code: 35258


หากยังโอนให้จี.เอ็ม.ผ่าน K-Mobile Banking Plus เป็นครั้งแรก

1. โหลด Application บนมือถือ  “K-MOBILE BANKING PLUS

2. เข้าสู่ระบบ

3. Login  รหัสผ่าน เจ้าของบัญชี

4. เลือกจ่ายบิล  / + รายการใหม่ / บิลอื่น เลือกหมวด สินค้าและบริการ

5. กรอกชื่อบริษัท/เลขที่บัญชี/รหัสบริษัท   ใส่รหัสบริษัท “35258” จะขึ้น จี.เอ็ม.ทัวร์แอนด์ทราเวิล ให้เลือก


6. กรอกรหัสลูกค้า (Ref. 1 ) และเบอร์โทรศัพท์ (Ref.) 

7. กรอกยอดเงินที่ต้องการชำระ และคลิด จ่ายบิล

8. ตรวจสอบข้อมูลและคลิก ยืนยัน