วิธีชำระเงินผ่านธนาคาร UOB ด้วยแอพ UOB (Thai) Mobile Banking / How to pay through UOB using UOB (Thai) Mobile Banking

G.M. BP Code for UOB: 2640


หากยังโอนให้จี.เอ็ม.ผ่าน UOB (Thai) Mobile Banking เป็นครั้งแรก

1. โหลด Application บนมือถือ  “UOB (Thai) Mobile Banking

2. เข้าสู่ระบบ ด้วย  รหัสผ่าน เจ้าของบัญชี

3. เลือกเมนู ชำระค่าสินค้าและบริการ

4. เลือกเมนู เพิ่มบริษัทผู้รับชำระเงิน

  • ประเภทผู้รับชำระเงิน > สินค้าและบริการ
  • ผู้รับชำระเงิน > จี.เอ็ม. ทัวร์
  • คลิก ดำเนินการต่อ


5. กรอกข้อมูลลูกค้า

  • ชื่อเรียกผู้รับชำระเงิน > แล้วแต่ลูกค้าจะตั้งชื่อ เช่น G.M.TOUR & Travel เป็นต้น
  • รหัสลูกค้า > หมายเลขประจำตัวลูกค้า  ตัวเลข  6 หลัก (Ref. 1)
  • เบอร์โทรศัพท์ > เบอร์โทรศัพท์ลูกค้า (Ref. 2)
  • ชื่อลูกค้า > แนะนำเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อลูกค้าที่ใช้ติดต่อกับจี.เอ็ม.
  • คลิก ส่งข้อมูล
6. ตรวจสอบข้อมูลและคลิก ยืนยัน
วิธีโอนตามปกติ

1. เลือกเมนู ชำระค่าสินค้าและบริการ

2. เลือกเมนู ชำระเงิน

3. เลือก ผู้รับชำระเงิน เป็น G.M. Tour & Travel หรือตามชื่อที่ตั้งไว้ให้ และคลิก ดำเนินการ

4. เลือกบัญชีเพื่อทําการตัดเงิน และกรอกยอดเงินที่ต้องการชำระ

5. กด ส่งข้อมูล เพื่อทํารายการ