วิธีชำระผ่านระบบแอพ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์  / How to make payment via Siam Commercial Bank's EasyNet mobile app

G.M. Service Code สำหรับ SCB: 2637