หากท่านโอนเงินเข้ามาที่จี.เอ็ม.แล้วผ่านระบบ Bill Payment แต่วงเงินยังไม่ขึ้น กรุณาตรวจสอบตามด้านล่าง

  • ท่านใส่ Reference Code (Ref. 1) ถูกต้องหรือไม่
  • ท่านอาจมี Invoice คงค้างชำระอยู่ก่อนที่โอนเงินข้ามา ระบบจึงใช้ยอดที่เข้ามาป้อนรับ Invoice เก่าหมดแล้ว

หากยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวงเงินของท่าน สามารถติดต่อเข้ามาที่ billing@gmtour.com หรือ 02-676-1501 ext. 851


If you have transferred via Bill Payment but do not see an update in your credit limit, please verify the following:
  • You have inputted the right Reference Code (Ref. 1)
  • You may have had outstanding invoices before you made the transfer. In this case, the system would recorded your payment to be fore the pending invoices.


If you still have questions about your credit limit, please contact billing@gmtour.com or call 02-676-1501 ext. 851.