G.M. Credit

G.M. Credit

G.M. Credit คืออะไร
G.M. Credit คืออีกหนึ่งช่องทางการชำระเงินในแบบเครดิตเทอมของจี.เอ็ม. เพื่อเพิ่มควรยืดหยุ่นให้คุณ เราให้คุณมีซื้อสินค้าวันนี้แล้วให้เครดิตคุณชำระเงินให้หลังถ...
Wed, 16 Dec, 2015 at 3:27 PM
การเพิ่มหรือลดวงเงิน G.M. Credit
หากคุณมี G.M. Credit แล้ว และอยากลดหรือเพิ่มวงเงินของคุณ กรุณาส่งคำร้องมาที่ agentcenter@gmtour.com หรือโทรเข้ามาที่02-676-1501 ต่อ 835, 869 If you ...
Wed, 16 Dec, 2015 at 3:34 PM
โอนเงินผ่าน Bill Payment แต่วงเงินไม่ขึ้น / Credit limit not updated after payment
หากท่านโอนเงินเข้ามาที่จี.เอ็ม.แล้วผ่านระบบ Bill Payment แต่วงเงินยังไม่ขึ้น กรุณาตรวจสอบตามด้านล่าง ท่านใส่ Reference Code (Ref. 1) ถูกต้องหรือไม่ ...
Fri, 29 Jul, 2016 at 3:19 PM