วิธีชำระเงินด้วย Bill Payment / Bill payment guides

How to pay via Bill Payment through the bank's different channels.

BBL ผ่านตู้ ATM
วิธีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคารกรุงเทพฯ (BBL) / How to make payment via BBL's ATM G.M. Service Code สำหรับ BBL: GMTOUR 1. เลือก ชํ...
Tue, 12 Jul, 2016 at 7:04 PM
BBL ผ่าน Bualuang iBanking
วิธีชำระเงินด้วยธนาคารกรุงเทพฯด้วย Bualuang iBanking / How to pay through Bangkok Bank using Bualuang iBanking G.M. Service Code for BBL: GMTOUR หาก...
Tue, 19 Apr, 2016 at 4:37 PM
SCB ผ่าน SCB Easy Net (web)
วิธีชำระผ่านเว็บ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์  / How to make payment via Siam Commercial Bank's Easy Net website G.M. Service Code สำหรับ S...
Thu, 30 Mar, 2017 at 9:29 PM
SCB ผ่าน SCB Easy Net (mobile app)
วิธีชำระผ่านระบบแอพ SCB Easy Net ของธนาคารไทยพาณิชย์  / How to make payment via Siam Commercial Bank's EasyNet mobile app G.M. Service Code ...
Tue, 26 Jul, 2016 at 10:27 AM
KBANK ผ่าน K-Cyber Banking
วิธีชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยด้วย K-Cyber Banking / How to pay through Kasikornbank using K-Cyber Banking G.M. COMP CODE for KBANK: 35258 หากโอน...
Tue, 19 Apr, 2016 at 4:55 PM
KBANK ผ่าน K-Mobile Banking Plus
วิธีชำระเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยด้วยแอพ K-Mobile Banking Plus / How to pay through Kasikornbank using K-Mobile Banking Plus  G.M. Service Code: 35258 ...
Thu, 12 May, 2016 at 3:58 PM
UOB ผ่านตู้ ATM
วิธีชำระผ่านระบบ ATM ของธนาคาร UOB / How to make payment via UOB's ATM G.M. BP Code สำหรับ UOB: 2640 1. เลือกรายการ บริการอื่นๆ ...
Tue, 19 Apr, 2016 at 3:22 PM
UOB ผ่าน UOB Personal Internet Banking
วิธีชำระเงินผ่านธนาคาร UOB ด้วย UOB Personal Internet Banking / How to pay through UOB using UOB Personal Internet Banking G.M. BP Code for UOB: 2640 ...
Tue, 19 Apr, 2016 at 4:30 PM
UOB ผ่าน UOB (Thai) Mobile Banking
วิธีชำระเงินผ่านธนาคาร UOB ด้วยแอพ UOB (Thai) Mobile Banking / How to pay through UOB using UOB (Thai) Mobile Banking G.M. BP Code for UOB: 2640 ...
Mon, 6 Jun, 2016 at 11:16 AM